ΧΕ-1032 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 605/2023 – ΑΔΑ: ΨΑ0846907Θ-ΣΨΕ

Θέμα: ΧΕ-1032 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 605/2023
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 14:33:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ0846907Θ-ΣΨΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου