Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 346/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ9ΑΖ46907Θ-4ΕΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 346/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 10:22:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΑΖ46907Θ-4ΕΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου