ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΙ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: Ψ8ΖΝ46907Θ-Τ6Π

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΙ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 10:18:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΖΝ46907Θ-Τ6Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου