«ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40», «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ 100% ΜΕΛΙ ΜΑNUKA 25gr» – ΑΔΑ: Ψ7ΗΜ46907Θ-Τ31

Θέμα: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40», «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ 100% ΜΕΛΙ ΜΑNUKA 25gr»
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 10:56:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΗΜ46907Θ-Τ31
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου