ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΟΔΗΓΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ Νο4, Νο5 – ΑΔΑ: Ψ6Β946907Θ-Ι9Λ

Θέμα: ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΟΔΗΓΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ Νο4, Νο5
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 11:11:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Β946907Θ-Ι9Λ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου