Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π11ΘΕΗΔ1 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ – ΑΔΑ: Ψ6Π146907Θ-ΦΧΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π11ΘΕΗΔ1 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 14:38:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Π146907Θ-ΦΧΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου