Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1377/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ6Η946907Θ-ΗΓΧ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1377/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 08:48:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Η946907Θ-ΗΓΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου