ΧΕ-1168 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023 – ΑΔΑ: Ψ5ΖΑ46907Θ-ΚΑΧ

Θέμα: ΧΕ-1168 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:16:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΖΑ46907Θ-ΚΑΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου