Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ43Τ46907Θ-ΧΟΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 08:13:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ43Τ46907Θ-ΧΟΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου