ΧΕ-1100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 ,Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-23Θ6 CLAW Β ‘ 21(10531.5),R. Γ’21(240.81), R. Δ’ 21(800.04) – ΑΔΑ: Ψ1ΜΖ46907Θ-ΚΑ2

Θέμα: ΧΕ-1100 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 ,Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-23Θ6 CLAW Β ‘ 21(10531.5),R. Γ’21(240.81), R. Δ’ 21(800.04)
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 10:44:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΜΖ46907Θ-ΚΑ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου