Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ1ΜΣ46907Θ-ΚΓΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 08:36:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΜΣ46907Θ-ΚΓΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου