ΧΕ-1305 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2023 – ΑΔΑ: Ψ13Β46907Θ-Ο0Ρ

Θέμα: ΧΕ-1305 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2023
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 10:44:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ13Β46907Θ-Ο0Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου