Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1504/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ0ΣΝ46907Θ-Η1Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1504/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 09:42:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΝ46907Θ-Η1Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου