Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ0ΩΑ46907Θ-Χ9Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/06/2023 13:11:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΑ46907Θ-Χ9Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου