Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΙΛΜ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ) ΠΡΟΣΤAΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ0ΚΡ46907Θ-69Ρ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΦΙΛΜ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ) ΠΡΟΣΤAΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 14:21:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΚΡ46907Θ-69Ρ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου