Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1564 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ0Ε946907Θ-9ΡΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1564 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 14:43:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ε946907Θ-9ΡΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου