ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Π.