ΧΕ-1109 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13, CLAWΒ ‘ 2021 (2244.54), R. Δ’ 2021 (1.89) – ΑΔΑ: ΩΖΩΔ46907Θ-ΧΘΕ

Θέμα: ΧΕ-1109 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13, CLAWΒ ‘ 2021 (2244.54), R. Δ’ 2021 (1.89)
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 09:01:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΩΔ46907Θ-ΧΘΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου