ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΚΟΥΦΟΥΛΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023 – ΑΔΑ: ΩΖΦΚ46907Θ-ΛΝΔ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΚΟΥΦΟΥΛΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 09:13:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΦΚ46907Θ-ΛΝΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου