ΧΕ-1110 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ.Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4, Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13,Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ.Δ.Σ 5/9-C A21 (93.5), C Β ’21 (187.24), R. A 21(1.51), R. Γ’ 21(1.45), R. Δ’21(1.62) – ΑΔΑ: ΩΖΔΧ46907Θ-1ΧΜ

Θέμα: ΧΕ-1110 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ.Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4, Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13,Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ.Δ.Σ 5/9-C A21 (93.5), C Β ’21 (187.24), R. A 21(1.51), R. Γ’ 21(1.45), R. Δ’21(1.62)
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:28:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΧ46907Θ-1ΧΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου