Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΩΖ7846907Θ-ΣΒ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:16:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7846907Θ-ΣΒ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου