ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΑΔΑ: ΩΝΩΣ46907Θ-Μ2Π

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:13:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΩΣ46907Θ-Μ2Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου