ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1652/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε ‘ ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ5 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ . – ΑΔΑ: ΩΝΔ046907Θ-7ΒΓ

Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1652/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε ‘ ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ. 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ5 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ .
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 14:53:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΔ046907Θ-7ΒΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου