Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1329.01 – ΑΔΑ: ΩΧΩΤ46907Θ-Φ4Ο

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1329.01
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 10:00:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩΤ46907Θ-Φ4Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου