ΧΕ-951 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1810/2021 – ΑΔΑ: ΩΧΛΦ46907Θ-ΡΗΨ

Θέμα: ΧΕ-951 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1810/2021
Ημερομηνία: 02/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:05:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛΦ46907Θ-ΡΗΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου