Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 891/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ω8ΤΒ46907Θ-ΧΩΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 891/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2023 12:14:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΤΒ46907Θ-ΧΩΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου