ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΧΑΪΝΑ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023 – ΑΔΑ: Ω8Λ846907Θ-ΘΡ5

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΧΑΪΝΑ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 09:29:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Λ846907Θ-ΘΡ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου