Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ω8ΑΧ46907Θ-ΘΕ7

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 08:16:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΑΧ46907Θ-ΘΕ7
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου