Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΖΕΦ46907Θ-ΖΥΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 08/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/06/2023 13:37:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΕΦ46907Θ-ΖΥΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου