ΧΕ-968 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΦΟΡΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΞΦΕ46907Θ-Ψ3Μ

Θέμα: ΧΕ-968 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΦΟΡΟ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 06/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:35:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΦΕ46907Θ-Ψ3Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου