Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΒΨΝ46907Θ-ΙΒ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2023 12:40:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΨΝ46907Θ-ΙΒ5
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου