ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΜ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ – ΑΔΑ: 9Β5Μ46907Θ-ΘΦΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΜ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:15:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β5Μ46907Θ-ΘΦΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου