Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΡΝ346907Θ-ΘΙΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 10:25:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΝ346907Θ-ΘΙΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου