ΧΕ-1030 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 394/2023 – ΑΔΑ: 9Ρ5846907Θ-ΛΔΔ

Θέμα: ΧΕ-1030 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 394/2023
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:20:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ5846907Θ-ΛΔΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου