ΧΕ-1272 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024 – ΑΔΑ: 9ΠΥ646907Θ-ΩΦΣ

Θέμα: ΧΕ-1272 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:45:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΥ646907Θ-ΩΦΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου