Υλικά και εργασία για την επισκευή της εντοιχισμένης μονάδας στην αίθουσα 1 των Χειρουργείων – ΑΔΑ: 9ΠΩΩ46907Θ-76Ξ

Θέμα: Υλικά και εργασία για την επισκευή της εντοιχισμένης μονάδας στην αίθουσα 1 των Χειρουργείων
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 13:48:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΩΩ46907Θ-76Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου