Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 268/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΠΗ746907Θ-1ΛΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 268/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 11:00:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΗ746907Θ-1ΛΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου