ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ ). – ΑΔΑ: 9ΩΒΡ46907Θ-ΥΕΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
( ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑΤΑ ).
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 13:28:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΒΡ46907Θ-ΥΕΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου