ΧΕ-1164 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 803/2023 – ΑΔΑ: 9ΟΨ546907Θ-ΜΑΡ

Θέμα: ΧΕ-1164 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 803/2023
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 14:26:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΨ546907Θ-ΜΑΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου