Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1211/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ω6Δ46907Θ-0ΒΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1211/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 10:02:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω6Δ46907Θ-0ΒΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου