ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SERVER, STORAGE, & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ). – ΑΔΑ: 9Ο3Π46907Θ-Χ75

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SERVER, STORAGE, & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ).
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 15:06:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο3Π46907Θ-Χ75
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου