Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.113 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΜΩ546907Θ-ΗΘ1

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.113 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 13:46:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΩ546907Θ-ΗΘ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου