ΧΕ-1077 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAWBACK A 2021 (21181.76), CLAWBACK Β ‘ 2021 (31431.28) – ΑΔΑ: 9Μ0Ζ46907Θ-Φ3Ρ

Θέμα: ΧΕ-1077 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , CLAWBACK A 2021 (21181.76), CLAWBACK Β ‘ 2021 (31431.28)
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 12:41:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ0Ζ46907Θ-Φ3Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου