Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1386/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΛΡΞ46907Θ-ΞΓΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1386/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 13:32:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΡΞ46907Θ-ΞΓΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου