ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΕΙΟΥ) – ΑΔΑ: 9Λ2Γ46907Θ-ΗΔΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΕΙΟΥ)
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 11:37:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ2Γ46907Θ-ΗΔΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου