Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1020 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΚΑΤ46907Θ-ΨΟΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1020 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 11:18:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΑΤ46907Θ-ΨΟΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου