ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – DI MARINO SONIA SOFIA REBECCA – ΑΔΑ: 9Η5746907Θ-ΙΨΛ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ – DI MARINO SONIA SOFIA REBECCA
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 13:54:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η5746907Θ-ΙΨΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου