Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ι1646907Θ-ΗΜΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 08/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/06/2023 12:03:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι1646907Θ-ΗΜΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου