ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. – ΑΔΑ: 9ΕΤΡ46907Θ-ΝΥΖ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ-ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 12:04:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΤΡ46907Θ-ΝΥΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου