ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 – ΑΔΑ: 9ΕΘΘ46907Θ-716

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/06/2023 10:25:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΘΘ46907Θ-716
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου